logo
a-addisco ©
Deutsch lernen
Endeks - Inhalt
Almanca  öğrenmek
Almanca Türkçe 2
Deutsch Türkisch 3
Almanca Türkce 4
Almanca - Türkçe 5
Alıstırma metinleri
Günlük konuşmalar
Grammatik Dilbilgisi
Türkisch lernen
Türkisch lernen 2
Übersicht - Türkisch
Türkischkurs
 Türkisches Alphabet
Türkisch Zahlen
Die Vokalharmonie
Glückwünsche-Türkçe
Wortzusammensetzung
Türkisch- Aussprache
Türkisch - Pronomen
Türkei - Kulturelles
Ingilizce öğrenmek
Geschichten  Hikaye
Literatur
Nasreddin Hoca
Song sarkı video
Einladungskarten
News /Kontakt
Sorular/Fragen
Deutsch - Level 2
Türkisch - Bölüm 1
Inhalt - Sitemap
Grammatik
Zamanlar

         Alıştırma Übung 3 - Ilerlemişler için       ►    Alıştırma Metinleri - Übungstexte 

 

        Almanca öğrenmek III                          Endeks

    

 

      Deutsch 3 - Almanca 3 - Alıştırma - Übung- mp3

 

      Der Artikel der Substantive im Plural lautet immer "die".

      Almanca'da isimler çoğul yapılırken bunların artikelleri de "die" ile yer değiştir.

 

 

    

      Bilden Sie bitte die Pluralformen der Substantive.

      a)  İsimlerin çoğullarını yazabilir misiniz?

 

       Plural - Çoğul                                                       Çözüm

die Woche           mp3

 

die Wohnung      mp3

 

die Sprache       mp3

 

der Schirm           mp3

 

der Film                 mp3     

 

der Tag                  mp3

 

der Vater              mp3

 

der Mantel            mp3

 

der Ofen               mp3

 

das Glas             mp3

 

das Buch              mp3  

 

der Mann             mp3

 

die Firma             mp3

 

das Museum        mp3

   

der Atlas             mp3

 

 

 

 b) Sözcüklerinin karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

      bitte vervollständigen Sie - tamamlayınız lütfen:

 

 
   trocken 
  
 
 
   schön 
  
 
 
   nah 
  
 
 
   reich 
  
 
 
   breit  
 
 
 
   voll 
  
 

 

                                                                                 Çözüm

 

arm                mp3

   

weit               mp3

 

leer                mp3

  

nass             mp3 

 

  schmal         mp3

  

hässlich         mp3

 


 

 

 

         Çözüm  a)  Lösung zur Aufgabe 

 

         Plural - Çoğul       -         Tekil - Singular          

 

  die Wochen    

  (die Woche)

 

  die Wohnungen  

   (die Wohnung)  

 

  die Sprachen  

  (die Sprache)

 

  die Schirme 

  (der Schirm)

 

  die Filme 

  (der Film)

 

  die Tage

  (der Tag)

 

  die Väter

  (der Vater)

 

  die Mäntel

  (der Mantel)

 

  die Öfen

  (der Ofen)

 

  die Gläser

  (das Glas)

 

  die Bücher

  (das Buch)

 

  die Männer

 (der Mann)

   die Firmen

 (die Firma)

    die Museen

  (das Museum)

   die Atlanten

   (der Atlas)           

 

 

 

       Çözüm b)  Lösung zur Aufgabe

 

 
arm
 
 
weit
 
leer
 
nass
 
schmal
 
hässlich
 
reich
 
nah
 
voll
 
trocken
 
breit
 
schön
 
 
  fakir - zengin  
  
   uzak - yakın 
   
   boş - dolu  
  
   ıslak - kuru 
   
   dar - geniş   
 
 
  çirkin - güzel  
 
 

 

 

     Ilerlemişler için  -  mp3  Alıştırma  - Übung 3             Alıştırma Metinleri

  

     Almanca Videoları                                                          Endeks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZurückWeiter
a-addisco ©